İnşaat

blog-img

İnşaat, bina, altyapı, endüstriyel sanayi yapıları gibi insan ihtiyaçlarına karşılık gelen, üretime dayalı herçeşit yapının amacına uygun inşa etme sürecidir. İnşaat bilinen bir müşteri için yerinde gerçekleşirken, imalattan imalata farklı olarak, belirlenmiş bir alıcı olmadan benzer ürünlerin seri üretimini gerektirir. Sanayi yapıları gelişmiş ülkelerdeki gayri safi yurt içi hasılanın %6 ile 9'unu oluşturur. İnşaat planlama, tasarım ve finansman ile başlar; ve proje inşa edilene ve kullanıma hazır oluncaya kadar devam eder.

Konut başta olmak üzere, okul, hastane, fabrika yapımı gibi alanlarda faaliyet gösteren sektörde inşaat terimi yapım sürecini kapsar. İnşaatta önemli olan nokta kalitenin temelden başlaması ve sonrasında da artarak devam etmesidir.

About me